We beseffen dat privacy erg belangrijk is en we informeren je daarom via deze privacyverklaring over hoe wij met jouw gegevens omgaan. Uiteraard respecteren wij uw privacy en de daaromtrent geldende wetgeving. Wij behandelen de gegevens dan ook altijd strikt vertrouwelijk en stellen deze niet ter beschikking aan derden, anders dan noodzakelijk voor je reservering, die onderdeel uitmaakt van de door u geboekte reis.

Villa Älgkloster, gevestigd aan Strandvägen 20, 579 93 Grönskåra, in Zweden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://algkloster.se/
Locatie: Strandvägen 20, 579 93 Grönskåra, in Zweden

Contactpersoon:
Thom de Vries-ten Klooster
Mobiel: +31614889852
E-mail: info@algkloster.se

Persoonsgegevens die wij verwerken

Villa Älgkloster verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortejaar
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Kentekennummer
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@algkloster.se, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Villa Älgkloster verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het afhandelen van je betaling en het terugstorten van de borg
– Indien gewenst kunnen we jouw kenteken registreren voor de tolweg, zodat je gemakkelijk door kunt rijden
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Villa Älgkloster analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Villa Älgkloster bewaart je persoonsgegevens enkel digitaal en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
– Het huurcontract en de daarbij behorende administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar vanaf het moment van ondertekening.

Delen van persoonsgegevens met derden

Villa Älgkloster verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Villa Älgkloster gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Hiervoor maken wij o.a. gebruik van Google Analytics. Waarvoor dit is en hoe wij hiermee omgaan hebben we opgenomen in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Villa Älgkloster en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@algkloster.se. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Villa Älgkloster wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door op deze link te klikken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Villa Älgkloster neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@algkloster.se

Last Updated on juni 18, 2023 by Villa Älgkloster